>

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Καταγραφή ενδείξεων υδρομέτρων, ταυτοποίηση στοιχείων και δημιουργία νέας βάσης δεδομένων, λειτουργία call center, έλεγχος παράνομων συνδέσεων, στη ΔΕΥΑ Κιλελέρ, έτους 2020»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΔΕΥΑ ΚΙΛΕΛΕΡ

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Καταγραφή ενδείξεων υδρομέτρων, ταυτοποίηση στοιχείων και δημιουργία νέας βάσης δεδομένων, λειτουργία call center, έλεγχος
παράνομων συνδέσεων, στη ΔΕΥΑ Κιλελέρ, έτους 2020» για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ ΚΙΛΕΛΕΡ για το έτος 2020, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής προϋπολογισμού 74.400,00€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει την 15/01/2020 ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών 10:00 π.μ. και ώρα λήξης 11:00 π.μ., στα γραφεία της ΔΕΥΑ Κιλελέρ στο παλαιό Δημαρχείο Πλατυκάμπου στο Πλατύκαμπο, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.

Συνημμένα αρχεία

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Social & newsletter

Επικοινωνια

Αγίου Χαραλάμπους & Πολυτεχνείου, Νίκαια, Λάρισα Τ.Κ. 400 05

 Κέντρο 2413 507200

© 2017 Δήμος Κιλελέρ. All Rights Reserved.  Design & Development by Sysupport Team